Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.10.2010

Reseintresset stort bland finländarna i augusti 2010

I augusti reste finländarna mycket mer än året innan. Finländarna gjorde 45 procent fler fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland än i augusti året innan. Resorna till utlandet ökade också med 25 procent. Grannländerna var fortfarande finländarnas favoriter. Sverige och Estland är finländarnas ständiga favoriter, men i augusti gjordes det många resor även till Norge och Ryssland. Till dessa fyra grannländer gjordes mer än hälften av alla fritidsresor med övernattning i destinationslandet.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i augusti 2010 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i augusti Årsförändring, % 8/2010 - 8/2009 Resor i januari - augusti Kumulativ årsförändring, %
1-8/2010 -
1-8/2009
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 862 000 45 4 399 000 24
Stug- och besöksresor 3 511 000 86 18 120 000 22
Inrikesresor totalt 4 373 000 76 22 519 000 22
Utlandsresor, övernattning i mållandet 428 000 22 2 816 000 7
- till Estland 103 000 23 659 000 34
- till Sverige 83 000 159 351 000 36
- andra länder 241 000 3 1 807 000 -4
Kryssningar, övernattning bara på båten 101 000 36 964 000 21
- till Estland 52 000 117 275 000 7
- till Sverige 46 000 -8 681 000 28
Utlandsresor totalt 529 000 25 3 780 000 10
Fritidsresor totalt 4 902 000 69 26 299 000 21

I augusti gjorde finländarna 529 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 428 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Tjugofyra procent av dessa resor gjordes till Estland och tjugo procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 4,4 miljoner fritidsresor. Detta är 76 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 3,5 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i september 1 406 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009-2010, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009-2010, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/08/smat_2010_08_2010-10-01_tie_001_sv.html