Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.12.2010

Inrikesresor och kryssningar till Sverige populära bland finländska resenärer i oktober 2010

Finländarna gjorde i oktober närmare en halv miljon fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland. Detta var 65 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet utrikesresor var i oktober en dryg halv miljon. Av dessa var 120 000 kryssningar till Sverige, vilkas antal ökade med 69 procent jämfört med oktober året innan.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i oktober 2010 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i oktober Årsförändring, % 10/2010 - 10/2009 Resor i januari - oktober Kumulativ årsförändring, %
1-10/2010 -
1-10/2009
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 476 000 65 5 184 000 25
Stug- och besöksresor 2 382 000 52 21 541 000 21
Inrikesresor totalt 2 858 000 54 26 725 000 22
Utlandsresor, övernattning i mållandet 386 000 21 3 434 000 7
- till Estland 85 000 21 776 000 27
- till Sverige 26 000 0 400 000 34
- andra länder 274 000 23 2 258 000 -2
Kryssningar, övernattning bara på båten 158 000 40 1 180 000 20
- till Estland 38 000 -12 339 000 5
- till Sverige 120 000 69 833 000 29
Utlandsresor totalt 544 000 26 4 614 000 10
Fritidsresor totalt 3 402 000 48 31 339 000 20

I oktober gjorde finländarna 544 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 386 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Tjugotvå procent av dessa resor gjordes till Estland och sju procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 2,9 miljoner fritidsresor. Detta är 54 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 2,4 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i november 1 381 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juli året efter statistikåret. Därtill utges preliminära kvartalsuppgifter i samband med månadspublikationen Turiststatistik (inkvarteringsstatistik) inom en och en halv månad efter kvartalets slut.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2010, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2010, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, Taru Tamminen (09) 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. oktober 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2010/10/smat_2010_10_2010-12-01_tie_001_sv.html