Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.5.2011

I mars 2011 reste finländarna utomlands

I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 18 procent jämfört med motsvarande period året innan. Särskilt ökade resorna till Spanien, dit 67 000 resor gjordes. Antalet resor till Spanien var mer än tre gånger större än under motsvarande period året innan. Kryssningar var inte populära bland finländarna i mars, och deras antal minskade med 42 procent från mars året innan. Också antalet fritidsresor med övernattning till Estland och Sverige minskade med 17 procent.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i mars Årsförändring, % 3/2011 - 3/2010 Resor i januari - mars Kumulativ årsförändring, %
1-3/2011 -
1-3/2010
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 445 000 -8 1 157 000 1
Stug- och besöksresor 1 248 000 -1 4 919 000 9
Inrikesresor totalt 1 693 000 -3 6 076 000 8
Utlandsresor, övernattning i mållandet 316 000 18 780 000 2
- till Estland 49 000 -2 139 000 -5
- till Sverige 17 000 -43 53 000 -20
- andra länder 250 000 33 587 000 6
Kryssningar, övernattning bara på båten 90 000 -42 424 000 7
- till Estland 20 000 -38 103 000 3
- till Sverige 70 000 -44 322 000 9
Utlandsresor totalt 406 000 -4 1 204 000 4
Fritidsresor totalt 2 099 000 -3 7 280 000 7

I mars gjorde finländarna 406 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 316 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Femton procent av dessa resor gjordes till Estland och fem procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 1,7 miljoner fritidsresor. Detta är 3 procent färre än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,2 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i april 1 410 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i juni året efter statistikåret.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2011, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2011, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (268,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2011/03/smat_2011_03_2011-05-03_tie_001_sv.html