Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.12.2011

I oktober 2011 reste finländarna till grannländerna

I oktober reste många finländare till Sverige och Estland och resorna till dessa grannländer ökade med 25 procent från året innan. Finländarna lockades också av söderns värme och 47 procent fler resor gjordes till Medelhavet i oktober jämfört med oktober år 2010. Antalet inhemska fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering låg på samma nivå som under motsvarande period året innan.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i oktober 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i oktober Årsförändring, %
10/2011 - 10/2010
Resor i januari - oktober Kumulativ årsförändring, %
1-10/2011 -
1-10/2010
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 474 000 0 5 103 000 -2
Stug- och besöksresor 2 180 000 -8 21 972 000 2
Inrikesresor totalt 2 654 000 -7 27 075 000 1
Utlandsresor, övernattning i mållandet 419 000 9 3 701 000 8
- till Estland 97 000 14 896 000 15
- till Sverige 41 000 58 344 000 -14
- andra länder 280 000 2 2 460 000 9
Kryssningar, övernattning bara på båten 174 000 10 1 301 000 10
- till Estland 53 000 39 382 000 13
- till Sverige 115 000 -4 896 000 8
Utlandsresor totalt 593 000 9 5 002 000 8
Fritidsresor totalt 3 247 000 -5 32 077 000 2

I oktober gjorde finländarna 593 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 419 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Tjugotre procent av dessa resor gjordes till Estland och tio procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 2,7 miljoner fritidsresor. Detta är 7 procent mindre än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 2,2 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i november 1 374 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i maj året efter statistikåret.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2011, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2009–2011, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen (09) 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (231,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2011/10/smat_2011_10_2011-12-01_tie_001_sv.html