Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.2.2012

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 300 000 resor med inkvartering i destinationslandet. Av dessa resor gick nästan var fjärde till Kanarieöarna. I december gjordes nästan 120 000 kryssningar. Antalet fritidsresor i avgiftsbelagd inkvartering i Finland var på samma nivå som året innan. Populära landskap i december var Nyland och Norra Österbotten.

Finländarnas fritidsresor med övernattning i december 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter

  Resor i december Årsförändring, %
12/2011 - 12/2010
Resor i januari - december Kumulativ årsförändring, %
1-12/2011 -
1-12/2010
Inrikesresor i avgiftsbelagd inkvartering 285 000 0 5 819 000 -2
Stug- och besöksresor 1 471 000 9 25 379 000 2
Inrikesresor totalt 1 756 000 8 31 198 000 2
Utlandsresor, övernattning i mållandet 290 000 24 4 290 000 8
- till Estland 52 000 -12 1 021 000 14
- till Sverige 17 000 .. 376 000 -18
- andra länder 221 000 .. 2 892 000 11
Kryssningar, övernattning bara på båten 119 000 3 1 595 000 9
- till Estland 64 000 .. 496 000 12
- till Sverige 55 000 .. 1 074 000 7
Utlandsresor totalt 409 000 17 5 885 000 8
Fritidsresor totalt 2 165 000 9 37 083 000 3

I december gjorde finländarna 409 000 fritidsresor med övernattning till utlandet. Av dessa resor var 290 000 sådana där resenären övernattade i destinationslandet. Aderton procent av dessa resor gjordes till Estland och sex procent till Sverige. De flesta kryssningar där man bara övernattar på båten gjordes till Sverige och Estland.

I hemlandet gjorde finländarna 1,8 miljoner fritidsresor. Detta är 8 procent mer än under motsvarande period året innan. Största delen av resorna, dvs. 1,5 miljoner, var resor med gratis inkvartering antingen till egen stuga, släktingar eller vänner eller någon annan form av gratis inkvartering.

De preliminära uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor. För undersökningen intervjuades i januari 1 395 personer i åldern 15–74 år bosatta i Finland.

I undersökningen Finländarnas resor sker offentliggörandena inte längre månatligen utan tre gånger om året. Det första nya offentliggörandet gäller uppgifterna för januari–april.
Nyheten i sin helhet .

De slutliga uppgifterna om undersökningen om finländarnas resor publiceras på statistikens ingångssida i maj året efter statistikåret.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2008–2011, preliminära uppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2008–2011, preliminära uppgifter

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (274,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2011/12/smat_2011_12_2012-02-03_tie_001_sv.html