Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

I början av år 2013 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna gjorde 5 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Februari var den populäraste resemånaden. Fritidsresandet till utlandet ökade med 2 procent från motsvarande period året innan. De populäraste resmålen var Estland och Spanien.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013, förhandsuppgifter

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013, förhandsuppgifter

Under den första tredjedelen av år 2013 gjordes närmare 12 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt arbets- och konferensresor. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till omkring 7,4 miljoner under januari-april. Av dessa var 5,5 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 1,9 miljoner och de populäraste resmålen fanns i Nyland, Lappland och Birkaland. Under januari-april gjordes 5 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan. Februari var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 569 000 resor inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering.

Under januari-april gjordes 2,3 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattning i destinationslandet till 1 636 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 428 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland.

Våra grannländer Estland och Sverige lockar finländska resenärer oberoende av årstid. Under början av året gick 311 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 180 000 till Sverige. Under början av året uppgick antalet resor till Spanien till 267 000 och av dem gick 55 procent till Kanarieöarna. Finländarnas favoritresmål under vintern var dock det spanska fastlandet, dit nästan 30 procent fler resor gjordes än ett år tidigare. Antalet resor med övernattning i destinationslandet var sammantaget 2 procent fler än under januari-april i fjol. April var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 534 000 utlandsresor med övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,4 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 545 000 (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Tjänsteresorna i Finland minskade med 11 procent och tjänsteresorna till utlandet med 41 procent från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 718 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
[ ] Ingen observation i undersökningen.

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4.2013) 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/13/smat_2013_13_2013-06-04_tie_001_sv.html