Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.10.2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna flitigt till destinationer inom landet under sommarmånaderna år 2013. Finländarna gjorde 3 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan. Resorna med avgiftsbelagd inkvartering i Lappland ökade med 44 procent under maj-augusti. Det totala antalet fritidsresor till utlandet sjönk med 2 procent från året innan, men antalet dagsresor steg med 42 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Finländarnas fritidsresor, ackumulerat antal per månad 2010–2013*

Under andra tredjedelen av år 2013 gjorde finländare i åldern 15–84 år över 16 miljoner resor, när man räknar med alla fritidsresor samt tjänste- och konferensresor i Finland och utomlands. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med övernattningar i Finland uppgick till omkring 11,5 miljoner under maj-augusti. Av dessa var 8,5 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 3 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Birkaland och Lappland. Under maj-augusti gjordes 3 procent fler resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Den varma sommaren som började redan i maj i Lappland fick finländarna att njuta rekordmycket av de ljusa sommarnätterna, då antalet resor med avgiftsbelagd inkvartering i Lappland ökade med 44 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Juli var som väntat den populäraste resemånaden av sommarmånaderna – då gjordes över en miljon resor inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering.

Under maj-augusti gjordes 3 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av fritidsresorna till utlandet uppgick antalet resor med övernattning i destinationslandet till 2 310 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 378 000. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Dagsresorna till utlandet uppgick under maj-augusti till 350 000, vilket är 42 procent fler än under motsvarande period året innan. Två av tre, dvs. 228 000, av dessa resor var dagskryssningar till Estland.

Under sommarmånaderna gick 654 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 293 000 till Sverige. Längre bort i Europa var det spanska fastlandet och Balearerna finländarnas sommarfavorit, dit 25 procent fler resor gjordes än ett år tidigare. Näst populärast var Tyskland med 62 procent fler resor och Frankrike med 31 procent fler resor än ett år tidigare. Greklands popularitet bland finländarna sjönk från fjolårets rekordsiffror.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var sammantaget 6 procent färre än under maj-augusti i fjol. Juli var den populäraste månaden även vid resor till utlandet – då gjordes 775 000 utlandsresor med övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresorna gjordes 1,1 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 0,5 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Tjänsteresorna i Finland ökade med 7 procent, men tjänsteresorna till utlandet minskade med 14 procent från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 650 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.

Kommentarer till tabellbilagor

Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

[..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges
[ ] Ingen observation i undersökningen
*   preliminära uppgifter

På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243, Mervi Härkönen 09 1734 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.10.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8.2013) 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/14/smat_2013_14_2013-10-03_tie_001_sv.html