Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2013 samt förändring

Destination Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Årsförändring (2012/2013) Tjänsteresor totalt Årsförändring (2012/2013)
1 000 resor % 1 000 resor %
Resor totalt 838 6 428 547 7 812 0,1 1 714 -21,2
Norden Totalt 269 1 473 136 1 878 -5,6 549 -16,5
Danmark .. 74 .. 93 -29,2 107 -7,4
Norge .. 101   111 -20,9 64 6,1
Sverige 247 1 292 130 1 669 -2,3 376 -22,1
Ryssland och Baltikum Totalt 291 2 386 229 2 905 2,5 295 -35,5
Estland 175 2 103 126 2 404 3,4 204 -29,3
Lettland .. .. .. 55 -25,7 ..  
Ryssland 104 220 93 417 2,3 63 -51,9
Öst- och Västeuropa Totalt 181 817 100 1 098 10,7 597 -13,3
Belgien .. ..   .. .. 74 10,0
Frankrike .. 156 .. 215 28,5 ..  
Nederländerna .. 50 .. 64 6,1 ..  
Storbritannien .. 133 .. 187 12,2 138 38,8
Tjeckien   51 .. 56 22,7 ..  
Tyskland .. 216 .. 295 19,2 196 -22,6
Ungern .. 55 .. 64 9,5 ..  
Österrike .. .. .. 53 -28,1 ..  
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt .. 1 368 58 1 455 0,7 109 -22,8
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 351 .. 378 20,6 ..  
Spanska Kanarieöarna   273 .. 279 -5,9    
Grekland   156 .. 160 -27,7 ..  
Italien .. 197 .. 217 -11,7 ..  
Kroatien   64 .. 67 36,0    
Portugal .. 67   70 16,2 ..  
Turkiet .. 197 .. 209 19,2 ..  
Amerika Totalt .. 112 .. 138 -19,2 81 2,1
Förenta Staterna (USA) .. 67 .. 82 -16,7 ..  
Afrika Totalt .. .. .. 71 -20,0 .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. 227 .. 267 -6,6 72 -41,7
Thailand .. 124   130 -10,6    
Symbols: [..] Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges. [  ] Inga observationer i undersökningen.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2013, Tabellbilaga 2. Resor till utlandet efter orsak och destination i 2013 samt förändring . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_tau_002_sv.html