Liitetaulukko 2. Vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna 2013

Taustatiedot Kotimaa Ulkomaa
Yhteensä    Maksullinen
majoitus 1)
Ilmaismajoitus Yhteensä    Yöpyminen
kohdemaassa
Risteily         Päivämatka
(ml. päiväristeily)
1 000 matkaa 1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 26 528 6 553 19 974 7 812 5 719 1 266 826
Sukupuoli
Mies 13 028 3 379 9 649 3 787 2 824 554 408
Nainen 13 499 3 174 10 325 4 026 2 895 712 419
Ikä
15 - 24 5 165 905 4 260 1 030 731 188 111
25 - 34 5 442 1 131 4 311 1 282 1 004 167 112
35 - 44 4 231 1 345 2 886 1 253 953 195 104
45 - 54 4 316 1 387 2 930 1 430 1 130 168 132
55 - 64 3 983 991 2 992 1 408 1 017 230 161
65 - 74 2 546 622 1 924 1 168 749 254 165
75 - 84 844 174 671 241 136 65 ..
Asuinalue
Pääkaupunkiseutu 5 629 1 034 4 595 2 482 1 813 339 330
Muu Etelä-Suomi 5 360 1 310 4 050 1 874 1 320 337 217
Länsi-Suomi 8 592 2 356 6 236 2 367 1 753 515 99
Itä-Suomi 3 086 873 2 212 485 395 .. ..
Pohjois-Suomi 3 861 980 2 881 605 439 .. 131
1) Maksullisen majoituksen matkat sisältävät ainakin yhden yöpymisen hotellissa, lomakylässä, leirintäalueella, vuokramökissä tai muussa maksullisessa majoituksessa.
Merkkien selitykset: [..] tieto on liian epävarma esitettäväksi, [ ] tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2013, Liitetaulukko 2. Vapaa-ajanmatkat matkaryhmittäin sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_tau_003_fi.html