Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2014

Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2013. Resorna till Centraleuropa ökade i popularitet. Antalet fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland uppgick till nästan 6,6 miljoner. Av dessa resor gick en miljon till Lappland och Kajanaland. Tjänsteresandet både inom landet och till utlandet minskade från året innan.

Finländarnas resor 2000–2013

Finländarnas resor 2000–2013

Finländarnas fritidsresor till utlandet ökade inte kvantitativt sett år 2013. Estland var som väntat fortfarande finländarnas populäraste resmål. När det gäller kryssningar till Estland ökade både dagskryssningarna och kryssningarna med övernattning, men resorna med övernattning i destinationslandet minskade. När det gäller Sverige gick utvecklingen i samma riktning. Av dagsresorna till Sverige var nästan en fjärdedel dagskryssningar.

Spanien var fortfarande finländarnas tredje populäraste resmål. Resorna till Kanarieöarna minskade något, medan resorna till spanska fastlandet var 21 procent fler än året innan.

Finländarna reste flitigt till Centraleuropa och särskilt till Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Också grannlandet Ryssland blev populärare bland finländarna. Antalet resor utanför Europa minskade. Antalet resor till Thailand minskade med 11 procent från året innan.

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2013 och 2012

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2013 och 2012

Antalet resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland ökade med 3 procent från året innan. Var sjätte resa gick till Nyland och var nionde till Birkaland eller Lappland. Jämfört med året innan minskade antalet övernattningar på hotell något, medan övernattningar på campingplatser och i hyrda stugor ökade betydligt.

Den populäraste destinationen med gratis inkvartering var Nyland. Man reste också flitigt till Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten.

Tjänsteresorna både inom landet och till utlandet minskade från året innan.

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2013:
     1,5 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     1,3 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,5 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 16 934 personer i åldern 15–84 år som är fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2013 baserar sig på 1 312 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/lii/smat/smat_sv.asp


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (324,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_tie_001_sv.html