Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.6.2014

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna i början av år 2014 flitigt till Estland och Spanien. Fritidsresorna till utlandet ökade med 6 procent från motsvarande period året innan. Finländarna gjorde 19 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland jämfört med året innan. Lappland behöll dock sin popularitet bland finländarna, och resorna dit ökade med en procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Finländarnas fritidsresor under januari-april 2003-2014*

Finländarnas fritidsresor under januari-april 2003-2014*

Under den första tredjedelen av år 2014 gjordes 10,6 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt tjänste- och konferensresor. Utöver resor med övernattning omfattade antalet resor också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med övernattningar inom landet uppgick till 6,4 miljoner under januari-april. Av dessa var 4,9 miljoner resor med gratis inkvartering. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 1,5 miljoner och de populäraste resmålen fanns i Lappland, Nyland och Birkaland. Under januari-april gjordes 19 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Mars var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 481 000 resor inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering. Av resorna i mars gick nästan 30 procent till Lappland.

Under januari-april gjordes 2,4 miljoner fritidsresor till utlandet, som omfattade resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet var antalet resor med övernattningar i destinationslandet 1 793 000. Antalet kryssningar med övernattning enbart ombord uppgick till 363 000 under januari-april. Kryssningarna gick i huvudsak till Sverige och Estland. Under januari-april gjordes 249 000 dagsresor till utlandet. Av dessa var två av tre dagskryssningar till Estland.

Under årets början gjordes olika slags fritidsresor till våra grannländer av vilka 681 000 gick till Estland och 417 000 till Sverige. Sverigeresorna med övernattning i destinationslandet och kryssningar med övernattning minskade från året innan. Estland är finländarnas favorit året om och fritidsresorna till Estland ökade med 16 procent under januari-april.

Under början av året gjordes 308 000 resor till Spanien och av dem gick 64 procent till Kanarieöarna. Till värmen i Thailand gjordes 97 000 resor. Antalet resor till Kanarieöarna ökade med 35 procent och till Thailand med 38 procent från motsvarande period året innan.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var 10 procent fler än under januari-april i fjol. April var den populäraste resemånaden under början av året – då gjordes 564 000 utlandsresor med övernattning i destinationslandet.

Utöver fritidsresor gjordes 1,2 miljoner inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 0,6 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Tjänsteresorna i Finland minskade med 14 procent medan tjänsteresorna till utlandet ökade med 13 procent från motsvarande period året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 310 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i februari, mars, april och maj. Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 => 029 551 2243), Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 => 029 551 3254), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/13/smat_2014_13_2014-06-05_tie_001_sv.html