Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.10.2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under sommarmånaderna 2014 flitigt till Medelhavsländerna och antalet resor dit var 23 procent fler än året innan. Däremot minskade antalet resor till finländarnas favoritland Estland med 5 procent. Finländarna gjorde 8 procent färre resor med avgiftsbelagd inkvartering i Finland. Egentliga Finland och Norra Österbotten lockade dock finländarna.

Finländarnas fritidsresor under maj-augusti 2003-2014*

Finländarnas fritidsresor under maj-augusti 2003-2014*

Under den andra tredjedelen av år 2014 gjordes närmare 16 miljoner resor av finländare i åldern 15–84 år, när man räknar med alla fritidsresor i Finland och till utlandet samt arbets- och konferensresor. Antalet resor omfattar utöver resor med övernattning också dagsresor till utlandet.

Fritidsresorna med inhemska övernattningar uppgick till 11 miljoner under maj-augusti. Av dessa var 8,5 miljoner resor med gratis övernattning. Antalet resor med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering uppgick till 2,7 miljoner och de mest populära resmålen fanns i Nyland, Egentliga Finland och Norra Österbotten.

Birkaland och Lappland var inte lika populära som i fjol. Däremot lockade Egentliga Finland och Norra Österbotten finländarna och resandet till Egentliga Finland var rentav 24 procent livligare än året innan. Antalet resor till Norra Österbotten ökade med 6 procent från året innan. Under maj-augusti gjordes totalt 8 procent färre inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering jämfört med året innan.

Juli var traditionellt den populäraste resemånaden under sommaren – då gjordes mer än en miljon resor inom landet med övernattning i avgiftsbelagd inkvartering. Den inhemska turismen minskade dock med 3 procent från året innan, även om hela Finland fick njuta av det varma vädret i juli.

Under maj-augusti gjorde finländarna total 3,2 miljoner fritidsresor till utlandet. Siffran innehåller resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor. Av alla fritidsresor till utlandet uppgick antalet resor med övernattning i destinationslandet till 2 393 000 och antalet kryssningar med övernattning enbart ombord till 435 000. Nästan alla kryssningar gick till Sverige eller Estland. Under maj-augusti gjordes 345 000 dagsresor till utlandet och av resorna var nästan två tredjedelar, dvs. 209 000, dagskryssningar till Estland.

Under sommarmånaderna gick 574 000 resor med övernattning i destinationslandet till Estland och 400 000 till Sverige. Resorna till Estland minskade med 12 procent, medan resorna till Sverige ökade med rentav 37 procent från året innan. Resorna till Ryssland minskade med 35 procent.

Det populäraste resmålet när det gäller resor till Väst- och Centraleuropa var Storbritannien. Däremot var Tyskland och Frankrike inte lika populära bland finländska turister som i fjol.

Eftersom juni var isande kall ville många resa bort under sommarsäsongen och resorna till länderna norr om Medelhavet ökade med 23 procent från året innan. Resorna till Grekland och Turkiet ökade med nästan 30 procent. Också Italien och det spanska fastlandet samt Balearerna fick besök av fler finländska turister än året innan.

Antalet resor med övernattning i destinationslandet var totalt 4 procent fler än under maj-augusti i fjol. Juli var den populäraste resemånaden också för utlandsresor – då gjordes 818 000 utlandsresor med övernattning i destinationslandet. Under den populäraste semestermånaden var resorna med övernattning i destinationslandet 6 procent fler än året innan.

Utöver fritidsresor gjordes en miljon inhemska tjänste- och konferensresor. Tjänste- och konferensresorna till utlandet uppgick till 0,5 miljoner (inkl. resor med övernattning i destinationslandet, kryssningar och dagsresor). Antalet tjänsteresor inom landet minskade, men tjänsteresorna till utlandet ökade med 10 procent från året innan.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om finländarnas resor, för vilken totalt 5 119 finländare i åldern 15–84 år intervjuades i juni, juli, augusti och september. Fram till år 2011 samlades uppgifterna in från 15–74-åringar.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/14/smat_2014_14_2014-10-07_tie_001_sv.html