Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Ulkomaanmatkailu

1.1. Viro ja Ruotsi suomalaisten kestosuosikkeja

Vuonna 2014 suomalaiset tekivät ulkomaille 7 929 000 vapaa-ajanmatkaa, joka on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin 2,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vähintään 4 yötä kohdemaassa vietettyjen matkojen määrä lisääntyi 6,4 prosenttia, kun taas 1-3 yötä kohdemaassa sisältäneiden matkojen määrä väheni 2,3 prosenttia.

Päivämatkat ja päiväristeilyt lisääntyivät edellisvuodesta 8,5 prosenttia. Yöpymisen laivalla sisältäneiden risteilyjen määrä sen sijaan väheni 9,2 prosenttia edellisvuodesta.

Vuonna 2014 Viroon tehtiin 2 297 000 vapaa-ajanmatkaa, mikä on 29 prosenttia kaikista vapaa-ajanmatkoista. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat Viroon vähenivät 7 prosenttia ja päiväristeilyt 5 prosenttia. Yönyliristeilyjen määrä sen sijaan nousi 6 prosenttia. Viroon matkattiin mieluiten toukokuussa ja heinä-elokuussa.

Suomalaisten suosikkimatkakohteista toisena oli Ruotsi 1 658 000 vapaa-ajanmatkallaan. Yönyliristeilyjen määrä Ruotsiin väheni 15 prosenttia, mutta yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat lisääntyivät 13 prosenttia ja päivämatkat 14 prosenttia. Ruotsiin suuntautuneista päivämatkoista 38 prosenttia oli päiväristeilyjä. Ruotsiin matkattiin mieluiten touko-heinäkuussa. Ruotsi on maa, jonne matkustetaan lomamatkojen lisäksi myös tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Vuonna 2014 tämäntyyppiset matkat lisääntyivät 42 prosenttia ja kattoivat Ruotsiin suuntautuneista vapaa-ajanmatkoista jo runsaan viidenneksen.

Naapurimaiden vetovoima suomalaismatkailijoiden keskuudessa on ollut pitkään vahva. Ruotsin, Viron ja Venäjän matkat kattoivat 55 prosenttia kaikista ulkomaille vuonna 2014 tehdyistä vapaa-ajanmatkoista.

Venäjälle matkailun osalta tapahtui muutos vuonna 2014, sillä yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat vähenivät 25 prosenttia edellisvuodesta. Päivämatkat sen sijaan lisääntyivät vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla ja niitä tehtiin lopulta 83 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Katso liitetaulukot 1.2, 4.1, 5 ja 6

1.2. Etelä-Eurooppa nosti suosiotaan

Espanja on suomalaisten pitkäaikainen suosikki ja ollut kolmanneksi suosituin vapaa-ajanmatkakohde jo vuosia, kuten myös vuonna 2014. Kanariansaarille tehtiin 347 000 matkaa ja Manner-Espanjaan sekä Baleaarien saarille 409 000 matkaa. Kanariansaarille matkataan pääosin talvikaudella, mutta Manner-Espanja vetää suomalaisia puoleensa ympäri vuoden. Manner-Espanjaan tehtyjen matkojen määrä ylitti Kanariansaarille tehtyjen matkojen määrän vuonna 2012. Manner-Espanjan vetovoima kasvaakin vuosi vuodelta ja vuonna 2014 matkojen määrä lisääntyi 8 prosenttia edellisvuodesta.

Välimeren pohjoispuolen muutkin valtiot vetivät suomalaisia puoleensa, sillä vuonna 2014 niihin suuntautuvien matkojen määrä kasvoi 10 prosentilla. Kokonaisuudessaan Euroopan puoleiselle Välimerelle tehtiin 1,2 miljoona vapaa-ajanmatkaa. Italia oli neljänneksi suosituin yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen kohdemaa. Yleensä Etelä-Eurooppaan suuntautuvat matkat ovat pitkiä, mutta Italiaan tehdään myös lyhyitä pyrähdyksiä. Italian matkoista 15 prosenttia kesti alle neljä yötä.

Turkki ja Kreikka kuuluvat myös suomalaisten kymmenen suosituimman lomakohdemaan joukkoon. Turkkiin ja Kreikkaan matkustetaan pääosin keväästä syksyyn. Kreikkaan suuntautuneiden matkojen määrä lisääntyi 27 prosenttia viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Keski-Eurooppa menetti hieman suosiotaan vuonna 2014. Saksaan ja Ranskaan matkustettiin edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan Puolaan ja Unkariin matkailtiin huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna.

Kaukokohteet lisäsivät suosiotaan vuonna 2014. Aasiaan ja Oseaniaan matkoja tehtiin 3 prosenttia enemmän ja Thaimaan-matkojen määrä lisääntyi 4 prosenttia. Erityisesti suomalaisia kiinnosti Amerikan manner, jonne matkat lisääntyivät 54 prosenttia. Suosikiksi nousi Yhdysvallat, jonne matkojen määrä lähes kaksinkertaistui.

Katso liitetaulukot 4.1 ja 5

1.3. Laivalla ulkomaille

Laivalla tehtiin viime vuonna 3 553 000 erilaista vapaa-ajanmatkaa ulkomaille, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Kaikista ulkomaan vapaa-ajanmatkoista laivalla tehtiin 45 prosenttia. Laivalla tehdyistä matkoista 99 prosenttia suuntautui Viroon tai Ruotsiin.

Vuonna 2014 tehtiin 1 801 000 sellaista yöpymisen kohdemaassa sisältänyttä matkaa, jolla oli laiva matkustusvälineenä. Edellisvuoteen verrattuna näiden matkojen määrä pysyi samalla tasolla. Yönyliristeilyjä tehtiin 1 150 000 ja päiväristeilyjä 602 000. Yönyliristeilyjen määrä väheni 9 prosenttia, mutta päiväristeilyt lisääntyivät edellisvuodesta hienoisesti.

Viroon suuntautuneista vapaa-ajanmatkoista 99 prosenttia tehtiin laivalla. Ruotsiin tehdyistä vapaa-ajanmatkoista 61 prosenttia tehtiin laivalla, 26 prosenttia lentäen ja 11 prosenttia omalla autolla.

Yönyliristeilylle suomalaiset lähtivät mieluiten toukokuussa ja päiväristeilylle heinäkuussa. Kun kohdemaassa yövyttiin yksi tai useampi yö, matkaan lähdettiin mieluiten heinäkuussa.

Laivalla tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä kuukausittain 2014

Laivalla tehtyjen vapaa-ajan ulkomaanmatkojen määrä kuukausittain 2014

1.4. Työmatkojen määrä ulkomaille kasvoi edellisvuodesta

Vuonna 2014 ulkomaille tehtiin 1,6 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Näiden työmatkojen määrä lisääntyi 7 prosenttia vuodesta 2013. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin, Viroon, Saksaan ja Iso-Britanniaan. Ruotsiin tehtiin 303 000 työmatkaa, Viroon 196 000, Saksaan 166 000 ja Iso-Britanniaan 108 000 työmatkaa.

Työhön liittyviä ulkomaan päivämatkoja tehtiin vuoden 2014 aikana 156 000 eli 14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Ulkomaille tehtiin myös 110 000 työhön liittyvää risteilyä, 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Katso liitetaulukot 5 ja 15

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 029 551 3254, Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2014, 1. Ulkomaanmatkailu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2014/smat_2014_2015-04-10_kat_001_fi.html