Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2015*

Typ av resa Januari       Februari       Mars         April         Januari-april totalt Årsförändring, % 1-4/2015* - 1-4/2014
1 000 resor  
Resor totalt 2 445 2 906 2 992 3 089 11 433 8
Fritid Inrikes Totalt 1 588 2 027 1 817 1 866 7 298 14
Avgiftsbelagd inkvartering 342 571 520 385 1 819 18
Gratis inkvartering 1 246 1 456 1 297 1 481 5 480 13
Utland Totalt 1) 491 506 643 824 2 463 2
Övernattning i destinationslandet 362 354 502 606 1 824 2
Kryssningar 71 92 83 129 375 3
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 58 61 58 88 264 6
Tjänst Inrikes Totalt 246 215 346 251 1 059 -10
Utland Totalt 1) 120 157 186 148 612 -1
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2015, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2015* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/13/smat_2015_13_2015-06-08_tau_001_sv.html