Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2015*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 1-4/2015* Resor 1-4/2015* Resor 1-4/2015*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 1 819 100 5 480 100 7 298 100
Nyland 290 16 1 130 21 1 420 19
Egentliga Finland 101 6 461 8 562 8
Satakunta .. .. 196 4 217 3
Egentliga Tavastland .. .. 162 3 202 3
Birkaland 236 13 618 11 854 12
Päijänne-Tavastland 72 4 241 4 314 4
Kymmenedalen .. .. 144 3 144 2
Södra Karelen 52 3 94 2 146 2
Södra Savolax .. .. 235 4 269 4
Norra Savolax 163 9 304 6 467 6
Norra Karelen .. .. 158 3 205 3
Mellersta Finland 125 7 288 5 413 6
Södra Österbotten .. .. 228 4 272 4
Österbotten .. .. 137 3 163 2
Mellersta Österbotten .. .. 63 1 68 1
Norra Österbotten 242 13 442 8 685 9
Kajanaland 64 4 154 3 218 3
Lappland 251 14 408 7 659 9
Åland .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2015, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-april 2015* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/13/smat_2015_13_2015-06-08_tau_002_sv.html