Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2015* och 2014

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet Januari-april
2015* 2014
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 824 100 1 793 100
Norden Totalt 213 12 179 10
Sverige 157 9 142 8
Ryssland och Baltikum Totalt 514 28 469 26
Estland 427 23 368 20
Ryssland 65 4 88 5
Öst- och Västeuropa Totalt 383 21 319 18
Storbritannien 71 4 50 3
Tyskland 86 5 82 5
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 435 24 487 27
Spanien (utan Kanarieöarna) 86 5 110 6
Spanska Kanarieöarna 157 9 198 11
Italien 76 4 63 3
Portugal 54 3 .. ..
Amerika Totalt 76 4 105 6
Förenta Staterna (USA) 51 3 73 4
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt 192 11 193 11
Thailand 76 4 97 5
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2015, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under januari-april 2015* och 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/13/smat_2015_13_2015-06-08_tau_004_sv.html