Liitetaulukko 1. Suomalaisten matkat ja niiden muutos touko-elokuussa 2015*

Matkatyyppi Toukokuu    Kesäkuu    Heinäkuu    Elokuu    Touko-elokuu yhteensä Vuosimuutos, % 5-8/2015* - 5-8/2014
1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 3 337 3 903 4 436 3 715 15 391 -3
Vapaa-aika Kotimaa Yhteensä 1 962 2 715 3 326 2 650 10 653 -5
Maksullinen majoitus 389 628 978 753 2 748 1
Ilmaismajoitus 1 573 2 086 2 348 1 897 7 905 -6
Ulkomaa Yhteensä 1) 778 775 966 616 3 135 -1
Yöpyminen kohdemaassa 589 612 789 481 2 471 3
Risteily 87 92 70 71 320 -27
Päivämatka (ml. päiväristeily) 102 72 107 64 344 0
Työ Kotimaa Yhteensä 390 248 87 299 1 024 2
Ulkomaa Yhteensä 1) 207 165 58 150 579 11
1) Sisältää päivämatkat, risteilyt ja matkat joissa yövyttiin kohdemaassa
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen, [*] ennakkotieto.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 7.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Kesä (1.5.-31.8.) 2015, Liitetaulukko 1. Suomalaisten matkat ja niiden muutos touko-elokuussa 2015* . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tau_001_fi.html