Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2015*

Typ av resa Maj            Juni            Juli            Augusti       Maj-augusti totalt Årsförändring, % 5-8/2015* - 5-8/2014
1 000 resor  
Resor totalt 3 337 3 903 4 436 3 715 15 391 -3
Fritid Inrikes Totalt 1 962 2 715 3 326 2 650 10 653 -5
Avgiftsbelagd inkvartering 389 628 978 753 2 748 1
Gratis inkvartering 1 573 2 086 2 348 1 897 7 905 -6
Utland Totalt 1) 778 775 966 616 3 135 -1
Övernattning i destinationslandet 589 612 789 481 2 471 3
Kryssningar 87 92 70 71 320 -27
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 102 72 107 64 344 0
Tjänst Inrikes Totalt 390 248 87 299 1 024 2
Utland Totalt 1) 207 165 58 150 579 11
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2015, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2015* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tau_001_sv.html