Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2015*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 5-8/2015* 5-8/2015*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      10 653 100 1 024 100
Bil 8 826 83 673 66
Buss 595 6 65 6
Tåg 856 8 191 19
Flyg 99 1 89 9
Annat 277 3 .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2015, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under maj-augusti 2015* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/14/smat_2015_14_2015-10-07_tau_003_sv.html