Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2005-2015

Destinations landskap 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1) 2011 2012 1) 2013 2014 2015
1 000 resor
Resor totalt 4 637 4 873 4 869 5 080 5 228 5 926 5 816 6 380 6 553 5 892 6 372
Nyland 551 651 688 732 894 901 949 1 187 1 148 1 123 1 201
Egentliga Finland 432 441 471 433 426 533 613 554 508 497 589
Satakunta 118 141 123 179 125 174 135 163 158 175 108
Egentliga Tavastland 147 108 157 114 114 133 114 147 147 102 130
Birkaland 527 608 467 585 551 628 658 790 744 587 698
Päijänne-Tavastland 118 161 111 122 150 152 181 136 185 220 191
Kymmenedalen 50 108 119 80 107 81 98 105 126 82 70
Södra Karelen 91 136 82 116 103 98 81 190 168 130 187
Södra Savolax 225 208 219 209 202 253 183 267 282 235 235
Norra Savolax 275 288 297 279 234 400 335 427 374 360 433
Norra Karelen 138 146 153 176 151 248 214 176 216 192 208
Mellersta Finland 307 217 328 279 311 439 383 390 415 403 425
Södra Österbotten 186 187 156 181 197 230 220 209 268 153 225
Österbotten 103 108 117 124 91 140 125 122 128 103 118
Mellersta Österbotten 52 .. 51 .. .. 52 52 69 .. .. ..
Norra Österbotten 518 430 387 513 606 509 614 564 581 546 610
Kajanaland 182 215 222 220 238 246 189 231 275 211 242
Lappland 561 598 646 643 610 656 617 612 726 698 602
Åland 55 77 74 68 70 53 57 .. 63 51 58
1) Uppgifterna för åren 2010 och 2012 är inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2015, Tabellbilaga 3. Inrikes fritidsresor med avgiftsbelagd inkvartering efter landskapen i 2005-2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_003_sv.html