Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain 2005-2015

Kohdemaakunta 1) 2005      2006      2007      2008      2009      2010      2) 2011      2012      2) 2013      2014      2015     
1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 4 637 4 873 4 869 5 080 5 228 5 926 5 816 6 380 6 553 5 892 6 372
Uusimaa 551 651 688 732 894 901 949 1 187 1 148 1 123 1 201
Varsinais-Suomi 432 441 471 433 426 533 613 554 508 497 589
Satakunta 118 141 123 179 125 174 135 163 158 175 108
Kanta-Häme 147 108 157 114 114 133 114 147 147 102 130
Pirkanmaa 527 608 467 585 551 628 658 790 744 587 698
Päijät-Häme 118 161 111 122 150 152 181 136 185 220 191
Kymenlaakso 50 108 119 80 107 81 98 105 126 82 70
Etelä-Karjala 91 136 82 116 103 98 81 190 168 130 187
Etelä-Savo 225 208 219 209 202 253 183 267 282 235 235
Pohjois-Savo 275 288 297 279 234 400 335 427 374 360 433
Pohjois-Karjala 138 146 153 176 151 248 214 176 216 192 208
Keski-Suomi 307 217 328 279 311 439 383 390 415 403 425
Etelä-Pohjanmaa 186 187 156 181 197 230 220 209 268 153 225
Pohjanmaa 103 108 117 124 91 140 125 122 128 103 118
Keski-Pohjanmaa 52 .. 51 .. .. 52 52 69 .. .. ..
Pohjois-Pohjanmaa 518 430 387 513 606 509 614 564 581 546 610
Kainuu 182 215 222 220 238 246 189 231 275 211 242
Lappi 561 598 646 643 610 656 617 612 726 698 602
Ahvenanmaa 55 77 74 68 70 53 57 .. 63 51 58
1) Maakuntajako noudattaa kunakin tilastovuonna voimassa ollutta jakoa.
2) Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä on muutettu vuosina 2010 ja 2012. Aikasarjakatkosta edeltävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempien kanssa.
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 30.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2015, Liitetaulukko 12. Kotimaan maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkat kohdemaakunnittain 2005-2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2015/smat_2015_2016-03-30_tau_014_fi.html