Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2016*

Typ av resa Maj            Juni            Juli            Augusti       Maj-augusti totalt Årsförändring, % 5-8/2016* - 5-8/2015
1 000 resor  
Resor totalt 3 389 3 904 4 882 4 011 16 185 5
Fritid Inrikes Totalt 1 929 2 716 3 751 2 903 11 299 6
Avgiftsbelagd inkvartering 460 581 1 153 705 2 899 6
Gratis inkvartering 1 469 2 134 2 598 2 199 8 399 6
Utland Totalt 1) 825 780 1 003 773 3 381 8
Övernattning i destinationslandet 634 635 783 582 2 633 7
Kryssningar 99 .. 110 77 329 3
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 93 102 111 113 419 22
Tjänst Inrikes Totalt 419 236 112 217 983 -4
Utland Totalt 1) 216 172 .. 118 522 -10
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under maj-augusti 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_001_sv.html