Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2016*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 5-8/2016* Resor 5-8/2016* Resor 5-8/2016*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 2 899 100 8 399 100 11 299 100
Nyland 480 17 1 125 13 1 604 14
Egentliga Finland 236 8 655 8 891 8
Satakunta 86 3 284 3 370 3
Egentliga Tavastland 76 3 238 3 314 3
Birkaland 285 10 874 10 1 159 10
Päijänne-Tavastland 109 4 461 5 570 5
Kymmenedalen 71 2 316 4 387 3
Södra Karelen 91 3 240 3 331 3
Södra Savolax 176 6 600 7 775 7
Norra Savolax 153 5 492 6 644 6
Norra Karelen 85 3 339 4 424 4
Mellersta Finland 216 7 699 8 915 8
Södra Österbotten 138 5 451 5 589 5
Österbotten .. .. 155 2 175 2
Mellersta Österbotten .. .. 97 1 124 1
Norra Österbotten 275 9 700 8 975 9
Kajanaland 123 4 180 2 303 3
Lappland 201 7 452 5 653 6
Åland 53 2 .. .. 95 1
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under maj-augusti 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_002_sv.html