Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2016*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring, % 9-12/2016* - 9-12/2015
1 000 resor  
Resor totalt 3 450 3 150 3 000 3 190 12 790 3
Fritid Inrikes Totalt 2 210 1 880 1 590 2 100 7 780 0
Avgiftsbelagd inkvartering 510 390 390 460 1 750 -3
Gratis inkvartering 1 700 1 490 1 200 1 640 6 030 1
Utland Totalt 1) 570 680 610 640 2 500 -2
Övernattning i destinationslandet 430 500 400 440 1 780 -4
Kryssningar .. 100 140 110 410 5
Dagsresor (inkl. dagskryssningar) .. .. .. .. 300 7
Tjänst Inrikes Totalt 430 360 580 270 1 630 21
Utland Totalt 1) 230 240 220 180 870 25
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2016, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_001_sv.html