Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2016*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
Resor 9-12/2016* Resor 9-12/2016* Resor 9-12/2016*
1 000 resor Andel, % 1 000 resor Andel, % 1 000 resor    Andel, %
Resor totalt 1 750 100 6 030 100 7 780 100
Nyland 360 21 1 130 19 1 490 19
Egentliga Finland 120 7 480 8 600 8
Satakunta .. .. 220 4 250 3
Egentliga Tavastland .. .. 150 2 180 2
Birkaland 250 15 510 9 770 10
Päijänne-Tavastland .. .. 290 5 330 4
Kymmenedalen .. .. 200 3 220 3
Södra Karelen .. .. 220 4 260 3
Södra Savolax .. .. 380 6 410 5
Norra Savolax .. .. 310 5 400 5
Norra Karelen .. .. 180 3 220 3
Mellersta Finland 130 8 440 7 570 7
Södra Österbotten .. .. 240 4 270 3
Österbotten .. .. 120 2 170 2
Mellersta Österbotten .. .. .. .. .. ..
Norra Österbotten 220 12 610 10 830 11
Kajanaland .. .. 160 3 200 3
Lappland 190 11 350 6 540 7
Åland .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2016, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2016* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_002_sv.html