Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under september-december 2016* och 2015

Fritidsresor med övernattning i destinationslandet September - december
2016* 2015
1 000 resor     Andel, % 1 000 resor     Andel, %
Resor totalt 1 780 100 1 860 100
Norden Totalt 210 12 230 12
Sverige 170 10 170 9
Ryssland och Baltikum Totalt 520 29 550 30
Estland 420 24 460 25
Öst- och Västeuropa Totalt 370 21 350 19
Tyskland 130 7 110 6
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 510 29 510 28
Spanien (utan Kanarieöarna) 130 7 130 7
Spanska Kanarieöarna 140 8 120 6
Italien 100 6 .. ..
Amerika Totalt .. .. .. ..
Afrika Totalt .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2016, Tabellbilaga 4. Fritidsresor till utlandet (övernattning i destinationslandet) efter destination under september-december 2016* och 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_004_sv.html