Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Matkat Viroon ja Ruotsiin syys-joulukuussa 2016* ja 2015

Matkatyyppi ja matkan syy Viro Ruotsi
Matkat 9-12/2016* Matkat 9-12/2015 Muutos, % 9-12/2016* - 9-12/2015 Matkat 9-12/2016* Matkat 9-12/2015 Muutos, % 9-12/2016* - 9-12/2015
1 000 matkaa 1 000 matkaa
Matkoja yhteensä 1) 860 890 -3 730 630 16
Vapaa-aika matkatyypeittäin Yhteensä 1) 720 780 -8 560 470 19
Yöpyminen kohdemaassa 420 460 -9 170 170 0
Risteily 120 120 0 290 270 7
Päivämatka (ml. päiväristeily) 180 210 -14 .. .. ..
Vapaa-aika       syyn mukaan Yhteensä 1) 720 780 -8 560 470 19
Sukulaisten ja ystävien tapaaminen .. .. .. .. .. ..
Loma 610 680 -10 400 360 11
Muu henkilö kohtainen syy .. .. .. .. .. ..
Työ Yhteensä 1) 150 110 36 170 160 6
1) Sisältää päivämatkat, risteilyt ja matkat joissa yövyttiin kohdemaassa
Merkkien selitykset: [..] tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen, [*] ennakkotieto.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.
Vuodesta 2012 lähtien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aikaisempien vuosien lukujen kanssa tiedonkeruumenetelmän muutoksen vuoksi.

Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 8.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Syksy (1.9.-31.12) 2016, Liitetaulukko 6. Matkat Viroon ja Ruotsiin syys-joulukuussa 2016* ja 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2016/15/smat_2016_15_2017-02-08_tau_006_fi.html