Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2017*

Typ av resa September     Oktober      November     December     September-
december totalt
Årsförändring, % 9-12/2017* - 9-12/2016
1 000 resor
Resor totalt 3 400 3 150 3 070 3 090 12 710 -1
Fritid Inrikes Totalt 2 140 1 850 1 740 2 100 7 830 1
Avgiftsbelagd inkvartering 510 490 470 530 2 000 14
Gratis inkvartering 1 630 1 360 1 270 1 570 5 820 -3
Utland Totalt 1) 640 710 690 650 2 680 7
Övernattning i destinationslandet 450 560 490 440 1 950 9
Kryssningar .. .. .. 130 390 -7
Dagsresor (ink. dagskryssningar) 110 .. 100 .. 350 16
Tjänst Inrikes Totalt 390 400 450 230 1 470 -10
Utland Totalt 1) 230 200 190 110 730 -16
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2017, Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under september-december 2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/15/smat_2017_15_2018-02-08_tau_001_sv.html