Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2015-2017*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
9-12/2015 9-12/2016 9-12/2017* 9-12/2015 9-12/2016 9-12/2017* 9-12/2015 9-12/2016 9-12/2017*
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 1 810 1 750 2 000 5 960 6 030 5 820 7 770 7 780 7 830
Nyland 430 360 480 1 130 1 130 1 060 1 560 1 490 1 540
Egentliga Finland 150 120 160 540 480 560 690 600 720
Satakunta .. .. .. 260 220 210 290 250 240
Egentliga Tavastland .. .. .. 170 150 180 200 180 230
Birkaland 190 250 250 510 510 520 690 770 770
Päijänne-Tavastland .. .. .. 250 290 250 300 330 300
Kymmenedalen .. .. .. 180 200 150 210 220 170
Södra Karelen .. .. .. 180 220 140 250 260 210
Södra Savolax .. .. .. 280 380 270 320 410 330
Norra Savolax .. .. 120 350 310 310 430 400 430
Norra Karelen .. .. .. 220 180 230 280 220 290
Mellersta Finland 130 130 .. 400 440 460 530 570 550
Södra Österbotten .. .. .. 240 240 290 270 270 330
Österbotten .. .. .. 170 120 120 180 170 160
Mellersta Österbotten .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra Österbotten 170 220 170 500 610 490 660 830 660
Kajanaland .. .. .. 180 160 140 260 200 180
Lappland 190 190 240 340 350 390 530 540 620
Åland .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2017, Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor efter landskap under september-december 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/15/smat_2017_15_2018-02-08_tau_003_sv.html