Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-december 2015-2017*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
2015       2016       2017*       2015       2016       2017*       2015       2016       2017*      
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 6 370 6 420 6 820 19 350 19 510 19 560 25 720 25 930 26 380
Nyland 1 200 1 160 1 350 3 250 3 050 3 200 4 450 4 200 4 560
Egentliga Finland 590 480 530 1 670 1 520 1 620 2 260 2 000 2 150
Satakunta 110 140 210 750 710 700 860 840 910
Egentliga Tavastland 130 160 160 550 560 690 680 720 850
Birkaland 700 730 900 2 020 1 940 1 960 2 720 2 660 2 860
Päijänne-Tavastland 190 180 220 880 940 840 1 070 1 120 1 050
Kymmenedalen .. 110 120 570 670 610 640 780 740
Södra Karelen 190 200 180 530 610 530 710 810 710
Södra Savolax 230 230 280 1 020 1 210 1 200 1 260 1 440 1 480
Norra Savolax 430 380 390 1 150 1 150 1 200 1 590 1 540 1 590
Norra Karelen 210 180 180 600 720 770 810 890 950
Mellersta Finland 430 460 330 1 390 1 460 1 460 1 820 1 920 1 780
Södra Österbotten 230 230 240 780 890 840 1 000 1 120 1 080
Österbotten 120 100 130 540 380 420 650 490 550
Mellersta Österbotten .. .. .. 230 210 230 270 250 290
Norra Österbotten 610 730 570 1 640 1 830 1 560 2 250 2 570 2 130
Kajanaland 240 230 190 520 440 480 760 670 670
Lappland 600 600 720 1 220 1 150 1 170 1 820 1 760 1 890
Åland .. .. .. .. .. .. 100 140 150
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2017, Tabellbilaga 8. Inrikes fritidsresor efter landskap under januari-december 2015-2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/15/smat_2017_15_2018-02-08_tau_010_sv.html