Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2017

Typ av resa 2012          2013          2014          2015          2016          2017         
1 000 resor
Resor totalt 39 970 39 040 37 570 38 060 38 910 38 490
Fritid Inrikes Totalt Totalt 26 770 26 530 25 210 25 720 25 930 26 380
1 till 3 natt 21 480 21 220 20 070 20 500 20 640 21 200
Minst 4 natt 5 290 5 310 5 140 5 220 5 290 5 190
Avgiftsbelagd inkvartering 1) Totalt 6 380 6 550 5 890 6 370 6 420 6 820
1 till 3 natt 5 060 5 180 4 690 5 100 5 090 5 540
Minst 4 natt 1 320 1 370 1 200 1 270 1 330 1 290
Gratis
inkvartering
Totalt 20 390 19 970 19 320 19 350 19 510 19 560
1 till 3 natt 16 420 16 040 15 380 15 400 15 550 15 660
Minst 4 natt 3 970 3 930 3 940 3 950 3 960 3 900
Utland Totalt Totalt 7 100 6 990 7 030 7 250 7 240 7 570
1 till 3 natt 3 580 3 600 3 430 3 600 3 610 3 830
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620 3 740
Övernattning i destinations-
landet
Totalt 5 840 5 720 5 880 6 160 6 100 6 520
1 till 3 natt 2 320 2 340 2 280 2 510 2 490 2 780
Minst 4 natt 3 530 3 390 3 600 3 650 3 620 3 740
Kryssningar Totalt 1 270 1 270 1 150 1 090 1 140 1 050
Tjänst Inrikes Totalt Totalt 4 140 3 950 3 640 3 430 3 860 3 780
1 till 3 natt 3 770 3 690 3 330 3 140 3 440 3 410
Minst 4 natt 380 260 300 290 420 370
Utland Totalt Totalt 1 950 1 580 1 700 1 660 1 890 1 760
1 till 3 natt 1 350 1 090 1 220 1 100 1 270 1 240
Minst 4 natt 600 480 480 560 620 520
1) Resorna med avgiftsbelagd inkvartering innehåller minst en övernattning på hotell, i stugbyar, på campingplatser, i hyrda stugor eller i annan avgiftsbelagd inkvartering.
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
På grund av avrundning stämmer summorna i tabellerna inte alltid överens.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 29.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2017, Tabellbilaga 1. Finländarnas resor med övernattning 2012-2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2017/smat_2017_2018-03-29_tau_001_sv.html