Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2018*

Typ av resa Januari       Februari       Mars         April         Januari-april
totalt
Årsförändring, % 1-4/2018* - 1-4/2017
1 000 resor
Resor totalt 3 540 3 520 4 460 4 260 15 770 ..
Fritid Inrikes Totalt 1) 2 310 2 280 2 940 2 640 10 170 ..
Avgiftsbelagd inkvartering 290 510 630 450 1 870 -1
Gratis inkvartering 1 090 940 1 390 1 270 4 700 -12
Dagsresor 930 830 920 920 3 590 ..
Utland Totalt 2) 450 520 710 780 2 460 0
Övernattning i destinationslandet 370 350 540 570 1 840 -1
Kryssningar .. 120 .. .. 350 -2
Dagsresor (inkl. dagskryssningar) .. .. .. 130 280 5
Tjänst Inrikes Resor med övernattning 320 200 300 320 1 140 -17
Dagsresor 340 370 380 250 1 350 ..
Utland Totalt 2) 120 150 140 250 660 8
1) Inkl. resor med övernattning och dagsresor
2) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2018, Tabellbilaga 1.1. Finländarnas resor och förändring under januari-april 2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/13/smat_2018_13_2018-06-07_tau_001_sv.html