Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1 Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under januari-april 2016-2018*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
1-4/2016 1-4/2017 1-4/2018* 1-4/2016 1-4/2017 1-4/2018* 1-4/2016 1-4/2017 1-4/2018*
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 1 770 1 900 1 870 5 080 5 350 4 700 6 850 7 240 6 580
Nyland 310 330 370 800 820 850 1 110 1 150 1 210
Egentliga Finland 120 100 100 380 330 330 500 430 430
Satakunta .. .. .. 200 190 150 220 210 210
Egentliga Tavastland .. .. .. 180 190 110 230 210 140
Birkaland 190 270 200 550 600 460 740 870 660
Päijänne-Tavastland .. .. .. 190 250 130 230 320 210
Kymmenedalen .. .. .. 160 150 .. 170 170 ..
Södra Karelen .. .. .. 160 150 110 220 180 160
Södra Savolax .. .. .. 230 300 240 260 350 280
Norra Savolax 150 140 .. 350 370 310 500 510 400
Norra Karelen .. .. 100 190 170 190 250 190 240
Mellersta Finland 110 120 .. 320 390 330 430 510 430
Södra Österbotten .. .. .. 200 240 180 260 290 220
Österbotten .. .. .. 110 110 140 150 140 160
Mellersta Österbotten .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Norra Österbotten 240 220 220 520 460 490 760 680 710
Kajanaland .. .. 120 110 120 110 170 200 220
Lappland 210 320 310 350 440 400 570 760 710
Åland .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2018, Tabellbilaga 2.1 Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under januari-april 2016-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/13/smat_2018_13_2018-06-07_tau_003_sv.html