Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under januari-april 2016-2018*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 1-4/2016 Resor under 1-4/2017 Resor under 1-4/2018* Resor under 1-4/2016 Resor under 1-4/2017 Resor under 1-4/2018*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 700 730 600 650 570 680
Fritid Totalt 1) 590 640 560 480 470 500
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. .. ..
Semester        510 550 470 340 360 390
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) 110 .. .. 170 110 180
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2018, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under januari-april 2016-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/13/smat_2018_13_2018-06-07_tau_009_sv.html