Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter typ av resa och destination under maj-augusti 2016-2018* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
5-8/2016    5-8/2017    5-8/2018*   
Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 3 380 520 3 370 620 3 240 870
Norden Totalt 840 140 860 220 870 320
Norge 110 .. 130 .. 180 ..
Sverige 650 100 630 130 610 220
Ryssland och Baltikum Totalt 1 390 140 1 210 110 1 030 140
Estland 1 080 100 990 .. 170 ..
Ryssland 240 .. 150 .. 780 ..
Öst- och Västeuropa Totalt 510 130 550 210 500 240
Frankrike .. .. .. .. .. ..
Storbritannien 100 .. 110 .. 110 ..
Tyskland .. .. .. .. 710 ..
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt 550 .. 680 .. 160 ..
Spanien (utan Kanarieöarna) 140 .. 200 .. 130 ..
Grekland 120 .. 160 .. 150 ..
Italien 110 .. 110 .. .. ..
Turkiet .. .. .. .. .. ..
Amerika Totalt .. .. .. .. .. ..
Afrika Totalt .. .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. .. .. ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2018, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter typ av resa och destination under maj-augusti 2016-2018* 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/14/smat_2018_14_2018-10-12_tau_007_sv.html