Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under september-december 2016-2018*

Orsak av resa Estland Sverige
Resor under 9-12/2016 Resor under 9-9/2017 Resor under 9-9/2018* Resor under 9-12/2016 Resor under 9-9/2017 Resor under 9-9/2018*
1 000 resor 1 000 resor
Resor totalt 1) 860 910 610 730 660 660
Fritid Totalt 1) 720 810 550 560 530 490
Besök hos släkt och vänner .. .. .. .. .. 130
Semester        610 660 490 400 410 310
Annan personlig orsak .. .. .. .. .. ..
Tjänst Totalt 1) 150 100 .. 170 130 170
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2018, Tabellbilaga 6.2. Resor till Sverige och Estland efter orsak under september-december 2016-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/15/smat_2018_15_2019-02-07_tau_009_sv.html