Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under januari-december 2016-2018*

Destination Resor med avgiftsbelagd inkvartering Resor med gratis inkvartering Inrikes fritidsresor totalt
2016       2017       2018*       2016       2017       2018*       2016       2017       2018*      
1 000 resor 1 000 resor 1 000 resor   
Resor totalt 6 420 6 820 6 800 19 510 19 560 18 870 25 930 26 380 25 680
Nyland 1 160 1 350 1 220 3 050 3 200 3 070 4 200 4 560 4 290
Egentliga Finland 480 530 560 1 520 1 620 1 460 2 000 2 150 2 010
Satakunta 140 210 190 710 700 720 840 910 910
Egentliga Tavastland 160 160 170 560 690 460 720 850 630
Birkaland 730 900 840 1 940 1 960 1 740 2 660 2 860 2 580
Päijänne-Tavastland 180 220 180 940 840 740 1 120 1 050 920
Kymmenedalen 110 120 140 670 610 620 780 740 760
Södra Karelen 200 180 190 610 530 550 810 710 740
Södra Savolax 230 280 240 1 210 1 200 1 200 1 440 1 480 1 440
Norra Savolax 380 390 300 1 150 1 200 1 330 1 540 1 590 1 630
Norra Karelen 180 180 210 720 770 650 890 950 850
Mellersta Finland 460 330 410 1 460 1 460 1 420 1 920 1 780 1 830
Södra Österbotten 230 240 220 890 840 900 1 120 1 080 1 120
Österbotten 100 130 .. 380 420 470 490 550 540
Mellersta Österbotten .. .. .. 210 230 240 250 290 290
Norra Österbotten 730 570 700 1 830 1 560 1 660 2 570 2 130 2 360
Kajanaland 230 190 270 440 480 410 670 670 680
Lappland 600 720 790 1 150 1 170 1 160 1 760 1 890 1 950
Åland .. .. .. .. .. .. 140 150 140
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2018, Tabellbilaga 8. Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under januari-december 2016-2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/15/smat_2018_15_2019-02-07_tau_011_sv.html