Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2019

Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2018

Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,2 miljoner olika fritidsresor till utlandet år 2018. Finländarnas resor till Estland minskade klart, men Sydeuropa ökade i popularitet som resmål för fritidsresor. Antalet fritidsresor i Finland uppgick till 38 miljoner. Tjänsteresorna inom landet minskade, men tjänsteresorna till utlandet ökade jämfört med året innan.

Finländarnas resor 2012–2018 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas resor 2012–2018 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2018, 2017 och 2016

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2018, 2017 och 2016

En genomsnittlig finländares semesterresor år 2018:
     1,5 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     2,7 inrikes dagresor,
     1,4 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,4 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor. För att få reda på antalet resor intervjuades 13 539 personer i åldern 15–84 år som är fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls med en tilläggsenkät i samband med intervjun gällande resorna i december. Uppgifterna i årsundersökningen 2018 baserar sig på 1 146 intervjuer.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__lii__smat


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2018/smat_2018_2019-03-28_tie_001_sv.html