Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2020

Finländarnas resor koncentrerades till Finland sommaren 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var sommarturismen år 2020 koncentrerad till den inhemska turismen, samtidigt som antalet passagerare på flygplatserna och i hamnarna på grund av coronasituationen var en bråkdel jämfört med året innan. Antalet utrikesresor med flyg minskade under maj-augusti med 95 procent och antalet resor med båt med 70 procent jämfört med året innan. Under maj-augusti 2020 gjorde finländarna 9,7 miljoner fritidsresor med övernattning i Finland och 0,6 miljoner fritidsresor som gick till utlandet, 0,4 miljoner av dessa resor innehöll övernattning i destinationslandet.

Fritidsresor under maj-augusti 2012-2020* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Fritidsresor under maj-augusti 2012-2020* (exkl. inrikesresor i gratis inkvartering och inrikes dagresor)

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens enkät om finländarnas resor, i vilken totalt 5 228 finländare i åldern 15–84 år deltog på nätet eller alternativt via telefonintervju i juni, juli, augusti och september.


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 3.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/14/smat_2020_14_2020-11-05_tie_001_sv.html