Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 23.2.2021

Suomalaisten matkailu keskittyi mökkeilyyn koronasyksynä 2020

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan matkailuvuoden 2020 syysmatkailu keskittyi kotimaahan koronan pitäessä Eurooppaa otteessaan. Yöpymiset omilla mökeillä kaksinkertaistuivat ja myös vuokramökkiyöpymisiä oli runsaasti edellisvuotta enemmän syys-joulukuussa 2020. Yhteensä suomalaiset tekivät syksyllä 7,3 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä kotimaan vapaa-ajanmatkaa ja ulkomaille suuntautui 0,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa, joista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja oli 0,2 miljoonaa.

Vapaa-ajanmatkat syys-joulukuussa 2012-2020* (pl. kotimaan päivä- ja ilmaismajoitusmatkat)

Vapaa-ajanmatkat syys-joulukuussa 2012-2020* (pl. kotimaan päivä- ja ilmaismajoitusmatkat)

Vuoden 2020 kolmannella kolmanneksella 15–84-vuotiaat suomalaiset tekivät 8,4 miljoonaa matkaa, kun lasketaan yhteen kotimaan ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat sekä työ- ja kokousmatkat. Yöpymisen sisältäneiden matkojen lisäksi matkamäärässä ovat mukana myös ulkomaan päivämatkat.

Kotimaassa yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin syys-joulukuussa 7,3 miljoonaa. Ilmaismajoitusmatkoja näistä oli 5,4 miljoonaa, joka oli hieman enemmän kuin viime vuoden syys-joulukuussa. Vapaa-ajanmatkoja, joiden aikana yövyttiin maksullisessa majoituksessa, tehtiin 1,9 miljoonaa ja suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Pohjois-Suomen matkakohteet houkuttivat syystalvella enemmän kuin eteläisen Suomen Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Maksullisen majoituksen sisältäneitä kotimaanmatkoja tehtiin yhtä paljon, kuin edellisvuoden syys-joulukuussa.

Lokakuu oli kotimaassa syyskauden suosituin matkustuskuukausi, sillä silloin tehtiin 0,6 miljoonaa maksullisen majoituksen sisältänyttä matkaa ja 1,6 miljoonaa ilmaismajoitusmatkaa. Lokakuussa tehdyistä maksullisen majoituksen sisältäneistä matkoista 16 prosenttia suuntautui Lappiin.

Mökkilomailu oli vilkkaan kesän jälkeen edelleen hyvin yleistä. Yöpymiset omilla mökeillä kaksinkertaistuivat ja myös vuokramökkiyöpymisiä oli runsaasti edellisvuotta enemmän syys-joulukuussa 2020.

Hotellilomailu kotimaassa ei sen sijaan ollut niin suosittua, sillä hotelleissa vietetyistä syysöistä poistui noin viidennes edellisvuoden syyskauteen verrattuna.

Ulkomaille tehtiin syys-joulukuussa kaikkiaan 300 000 vapaa-ajanmatkaa. Lukuun on laskettu mukaan yöpymisen kohdemaassa sisältäneet matkat, risteilyt ja päivämatkat. Ulkomaan vapaa-ajanmatkoista yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä matkoja tehtiin 180 000. Vapaa-ajan ulkomaille suuntautuneen matkailun kannalta hieman vapaamman kesän jälkeen syksyn matkailu Suomen rajojen ulkopuolelle pysähtyi lähes kokonaan. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna syys-joulukuussa tehtiin vain runsas kymmenes edellisvuoden matkamääriin verrattuna.

Vapaa-ajanmatkojen lisäksi kotimaassa tehtiin 0,7 miljoonaa työ- ja kokousmatkaa. Työmatkat kotimaassa vähenivät puoleen viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen suomalaisten matkailu -kyselystä, jota varten kerättiin tiedot vuoden 2020 loka-, marras- ja joulukuussa sekä vuoden 2021 tammikuussa yhteensä 4 941 iältään 15–84-vuotiaalta suomalaiselta verkossa tai vaihtoehtoisesti puhelinhaastattelussa.

Koko vuoden 2020 ennakkotiedot

Ennakkotietojen mukaan suomalaiset tekivät vuonna 2020 ulkomaille 2,4 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa. Matkoista 1,8 miljoonaa oli vapaa-ajanmatkoja, joissa yövyttiin kohdemaassa, 0,3 miljoonaa yöpymisen laivalla sisältäneitä risteilyjä lähialueille ja 0,3 miljoonaa päivämatkaa tai päiväristeilyä lähialueille.

Suosituimpia vapaa-ajan matkakohteita vuonna 2020 olivat Viro, Ruotsi ja Espanja.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 23,7 miljoonaa erilaista yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa. Matkoista 6,2 miljoonaa oli matkoja joissa yövyttiin maksullisessa majoituksessa ja 17,4 miljoonaa matkaa joissa yövyttiin ilmaismajoituksessa.

Suosituimmat maakunnat olivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Lappi.

Vapaa-ajanmatkailu kotimaassa väheni hieman edellisvuodesta, mutta matkojen kesto piteni vuorokaudella ollen keskimäärin 3,9 yötä. Sen sijaan vapaa-ajanmatkailu ulkomaille törmäsi kuin seinään maaliskuusta lähtien. Vapaa-ajanmatkailu ulkomaille väheni 70 prosenttia vuodesta 2019.

Tiedot matkoista kerättiin 15 475:ltä iältään 15–84-vuotiaalta Suomessa vakituisesti asuvalta henkilöltä. Lopulliset vuositiedot julkistetaan 30.3.2021.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. Syksy (1.9.-31.12) 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/15/smat_2020_15_2021-02-23_tie_001_fi.html