Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Julkaistu: 30.3.2021

Suomalaisten kotimaan mökkimatkailu lisääntyi vuonna 2020

Korjattu 20.4.2021. Liitetaulukkoa 19 korjattu. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Vuoden 2020 matkailuilmiö oli mökkeily kotimaassa ja yöpymisten määrä kotimaan mökkimatkoilla kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaille suomalaiset tekivät vuonna 2020 yhteensä 2,3 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa, joiden määrä oli koronakriisistä johtuen vain reilu neljäsosa edellisvuodesta. Kotimaassa erilaisia yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 21,4 miljoonaa eli vajaan viidesosan vähemmän kuin 2019. Matkat olivat kuitenkin kestoltaan selvästi pidempiä kuin edellisvuonna, minkä vuoksi yöpymisten määrä lisääntyi yli 10 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien kotimaan vapaa-ajan yöpymisissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla asuvien vapaa-ajan yöpymiset kotimaassa lisääntyivät lähes 50 prosenttia.

Suomalaisten matkailu 2012–2020 (pl. kotimaan vapaa-ajan päivä- ja ilmaismajoitusmatkat)

Suomalaisten matkailu 2012–2020 (pl. kotimaan vapaa-ajan päivä- ja ilmaismajoitusmatkat)

Suomalaisten vapaa-ajanmatkailu ulkomaille romahti vuonna 2020 koronakriistä johtuen. Kaikkien ulkomaan vapaa-ajanmatkojen määrä väheni 72 prosenttia.

Vapaa-ajanmatkat etelänaapuriimme Viroon vähenivät alle puoleen edellisvuodesta ja länsinaapuriimme Ruotsiin ne romahtivat alle viidennekseen edellisvuodesta. Norjan matkojen määrä oli puolet edellisvuoden määrästä. Lähialueiden maista Latvian matkamäärät vähenivät risteilyjen ansiosta vain neljänneksen .

Keski-Eurooppaan suuntautuneiden matkojen määrä väheni 82 prosenttia ja Etelä-Eurooppaan 80 prosenttia. Espanjan matkojen määrä väheni vain 63 prosenttia vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta. Espanjan matkamääriin vaikuttavat kuitenkin paljon vuoden 2020 tammi- ja helmikuu, jolloin matkustaminen oli täysin normaalia.

Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2020, 2019 ja 2018

Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2020, 2019 ja 2018

Kotimaassa maksullisen majoituksen sisältäneiden matkojen määrä väheni neljänneksen edellisvuodesta. Vuonna 2020 näitä matkoja tehtiin 5,5 miljoonaa.

Lyhyet matkat, jotka kestivät alle 4 yötä, vähenivät edellisvuodesta, mutta vähintään 4 yötä kestäneiden matkojen lisääntyivät runsaasti. Heinä-, elo- ja lokakuu olivat suosituimpia aikoja matkustaa kotimaassa.

Suosituimmat matkakohteet sijaitsivat Lapin maakunnassa. Seuravaksi suosituimmat maakunnat olivat Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Suosituimmat kaupungit olivat Helsinki, Tampere, Kuopio, Turku ja Kuusamo.

Edellisvuoteen verrattuna hotelleissa vietetyt yöt vähenivät kolmanneksen, mutta vuokramökeissä vietetyt yöt lisääntyivät lähes 50 prosenttia edellisvuodesta.

Ilmaismajoitusmatkoja tehtiin 15,9 miljoonaa ja niiden suosituin kohde oli Uusimaa. Seuraavaksi suosituimpia ilmaismajoitusmatkojen kohteita olivat Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Ilmaismajoituksessa vietetyistä öistä eniten lisääntyivät omilla mökeillä yöpymiset, joiden määrä lähes kaksinkertaistui. Sukulaisten ja tuttavien luona vietettyjen öiden määrä sen sijaan väheni viidenneksen.

Työmatkojen määrä kotimaassa puolittui ja työmatkat ulkomaille jäivät alle viidennekseen edellisvuodesta.

Keskivertosuomalaisen vapaa-ajan matkat vuonna 2020:
    1,2 maksullisen majoituksen kotimaanmatkaa,
    3,5 kotimaanmatkaa ilmaismajoituksessa,
    0,4 ulkomaanmatkaa, joka sisälsi yöpymisen kohdemaassa,
    0,1 ulkomaan päivämatkaa tai risteilyä lähialueille.

Tiedonkeruu

Matkamääriä varten kerättiin tiedot verkossa tai vaihtoehtoisesti puhelinhaastattelussa 15 474:ltä iältään 15–84-vuotiaalta Suomessa vakituisesti asuvalta henkilöltä.

Vuoden aikana matkustaneiden henkilöiden määrät saatiin joulukuun matkailua koskevan kyselyn yhteydessä tehdyillä lisäkysymyksillä 1 174:ltä henkilöltä.

Lisää taulukoita Px–Web-tietokannassa osoitteessa
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__smat/?tablelist=true


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (567,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_tie_001_fi.html