Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.3.2021

Finländarnas stugresor i Finland ökade år 2020

År 2020 var stugliv i hemlandet ett resefenomen och antalet övernattningar under stugresor i hemlandet fördubblades jämfört med året innan. År 2020 gjorde finländarna totalt 2,3 miljoner olika fritidsresor till utlandet. På grund av coronakrisen var antalet bara drygt en fjärdedel från året innan. I Finland gjordes 21,4 miljoner olika fritidsresor med övernattning, dvs. något under en femtedel färre än år 2019. Resorna var dock klart längre tidsmässigt sett än året innan, vilket innebar att övernattningarna ökade med över 10 procent. När det gäller övernattningar under inrikes fritidsresor bland dem som bor utanför huvudstadsregionen skedde ingen betydande förändring jämfört med året innan. Däremot ökade övernattningarna under inrikes fritidsresor bland dem som bor i huvudstadsregionen med nästan 50 procent.

Finländarnas resor 2012–2020 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas resor 2012–2020 (exkl. fritidsresor i Finland med gratis inkvartering)

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2020, 2019 och 2018

Finländarnas mest populära resmål för fritidsresor med övernattning i destinationslandet år 2020, 2019 och 2018

En genomsnittlig finländares fritids resor år 2020:
     1,2 inrikesresor med avgiftsbelagd inkvartering,
     3,5 inrikesresor med gratis inkvartering,
     0,4 utlandsresor med övernattning i destinationslandet,
     0,1 utrikes dagsresor eller kryssningar i närområdena.

Mera information i det finskspråkiga offentliggörandet.

Datainsamling

Uppgifterna om resor framgår av Statistikcentralens månatliga urvalsundersökning om finländarnas resor.

Uppgifter samlades in med en webblankett eller genom intervjuer med 15 475 personer i åldern 15–84 år som var fast bosatta i Finland.

Uppgifter om antalet personer som rest under året erhölls genom att ställa tilläggsfrågor till 1 174 personer i samband med intervjun gällande resorna i december.

Fler tabeller i Px-Web-databasen på adressen
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__lii__smat/?tablelist=true


Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2020/smat_2020_2021-03-30_tie_001_sv.html