Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 15.6.2006

Värdepappersföretagens provisionsintäkter ökade

Under januari-mars år 2006 var värdepappersföretagens provisionsintäkter 99 mn euro, dvs. 28 mn euro mer än under motsvarande period år 2005. Provisionsintäkterna omfattade 51 mn euro i intäkter av kapitalförvaltning samt 29 mn euro i intäkter av värdepappersförmedling. Intäkterna av kapitalförvaltning ökade med drygt 13 mn euro och intäkterna av värdepappersförmedling med omkring 9 mn euro från motsvarande period år 2005. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar.

Intäkter från investeringstjänster åren 2001-2006, mn euro

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2006, Monetära finansinstitut 1:a kvartalet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 15.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2006/01/spy_2006_01_2006-06-15_tie_001_sv.html