Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.6.2007

Värdepappersföretagens rörelsevinst steg med 4 procent

Värdepappersföretagens rörelsevinst uppgick år 2006 till 125 miljoner euro, vilket är fyra procent mer än år 2005. Också ökningen av provisionsintäkter fortsatte. År 2006 ökade provisionsintäkterna med fem procent till 342 miljoner euro. De viktigaste källorna för värdepappersföretagens provisionsintäkter är intäkter av kapitalförvaltning och värdepappersförmedling.

I slutet av år 2006 fanns det 44 värdepappersföretag i Finland. Av dem var tre filialer till utländska företag med värdepappersverksamhet. I värdepappersföretagen arbetade sammanlagt 861 personer i slutet av året. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2006, miljoner euro

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2006, Monetära finansinstitut 4:e kvartalet 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2006/04/spy_2006_04_2007-06-01_tie_001_sv.html