Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.6.2007

Värdepappersföretagens provisionsintäkter sjönk

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick till 91 miljoner euro under det första kvartalet år 2007, vilket är 9 procent mindre än under det första kvartalet året innan. Minskningen av provisionsintäkter och övriga poster i resultat- och balansräkningen berodde i hög grad på att två värdepappersföretag lade ned sin verksamhet i slutet av år 2006.

Av provisionsintäkternas underposter visade provisionsintäkterna av värdepappersförmedling och emissionsarrangemang den största minskningen. Provisionsintäkterna av kapitalförvaltningen låg alltjämt på föregående års nivå och provisionsintäkterna av placerings- och fondrådgivningen ökade ytterligare. Detta framgår av Statistikcentralens uppgifter om värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar.

Årsförändringar av värdepappersföretagens intäkter efter kvartal fr.o.m. år 2000, %

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2007, Monetära finansinstitut 1:a kvartalet 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2007/01/spy_2007_01_2007-06-20_tie_001_sv.html