Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.12.2007

Värdepapperföretagens rörelsevinst ökade med 66 procent under januari-september

Värdepappersföretagens intäkter från investeringstjänster uppgick till 326 miljoner euro under januari-september år 2007. Intäkterna steg sålunda med 17 procent jämfört med motsvarande period året innan. Merparten av intäkterna från investeringstjänster var provisionsintäkter som ökade med 6 procent under de tre första kvartalen år 2007. Mest ökade provisionsintäkterna av placerings- och finansieringsrådgivningen samt kapitalförvaltningen.

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade med så mycket som 66 procent under januari-september jämfört med motsvarande period året innan. Till vinstökningen bidrog utöver intäktsökningen minskningen av flera utgiftsposter. Utöver den största utgiftsposten, dvs. administrationskostnaderna, sjönk bl.a. avskrivningar och nedskrivningar samt övriga rörelsekostnader.

Antalet värdepappersföretag uppgick i slutet av september 2007 till 42 företag. Ett företag lade ned verksamheten som värdepappersföretag i augusti. Tre andra företag har utgått ur statistiken som en följd av en fusion tidigare i år. Fr.o.m. början av år 2007 har två helt nya värdepappersföretag inlett sin verksamhet.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal fr.o.m. år 2000

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-30.9.2007, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2007/03/spy_2007_03_2007-12-12_tie_001_sv.html