Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 2.6.2008

Värdepappersföretagens rörelsevinst steg med 32 procent år 2007

Värdepappersföretagens sammanlagda rörelsevinst för år 2007 steg till 176 miljoner euro. Ökningen var således 32 procent jämfört med år 2006. Rörelsevinsten ökade kraftigt under de tre första kvartalen och var 66 procent större än rörelsevinsten för de tre första kvartalen år 2006. Under det sista kvartalet var dock rörelsevinsten 34 procent lägre än under det sista kvartalet år 2006, vilket beror på att en del värdepappersföretag lagt ned sin verksamhet.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter var 372 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade således med något under en procent från år 2006. Intäkter från investeringstjänster ökade dock sammanlagt med 5 procent och steg till 421 miljoner euro. Ökningen av intäkterna från investeringstjänster upprätthölls trots minskningen av provisionsintäkter speciellt av ökningen av ränteintäkter och övriga intäkter av affärsverksamheten.

I Finland verkade i slutet av år 2007 totalt 39 värdepappersföretag som av Finansinspektionen erhållit koncession att verka som värdepappersföretag. I slutet av året lade flera stora värdepappersföretag ned sin verksamhet. Detta hade stor inverkan på siffrorna i statistiken och särskilt på siffrorna för det sista kvartalet. Betydande ändringar inom värdepappersföretagen var särskilt att Mandatum Kapitalförvaltning, Mandatum Fondkommission och FIM Fondkommission upphörde med sin verksamhet i samband med företagsarrangemang och att Taaleritehdas inledde sin verksamhet.

Värdepappersföretagens rörelsevinst åren 1998-2007

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2007, Monetära finansinstitut 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2007/04/spy_2007_04_2008-06-02_tie_001_sv.html