Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.3.2007 ja 1.1.-31.3.2008

Tuloslaskelmat , 1000 € sekä muutos edellisestä vuodesta, (%) 1.1.2007-
31.3.2007
1.1.2008-
31.3.2008
Muutos- %
  
 
  27 9 Palkkiotuotot 90 855,1 5 7139,0 -37,1
  29 3 Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 2592 576,4 -77,8
  37 0 Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 531,9 2 539,1 377,4
  41 9 Korkotuotot 2 028,4 1 327,9 -34,5
  42 8 Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 589,7 125,1 -78,8
  43 9 Suojauslaskennan nettotulos 0,0 0,0 0,0
  44 0 Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 9,9 15,3 54,5
  47 1 Liiketoiminnan muut tuotot 2 306,1 3 411,1 47,9
  49 5 SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 98 913,1 65 133,9 -34,2
  51 9 Palkkiokulut 20 437,6 15 493,3 -24,2
  53 3 Korkokulut 863,8 447,7 -48,2
  55 8 Hallintokulut 33 659,5 25 825,8 -23,3
  57 2 Poistot ja arvonalent. aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 851,2 813,3 -4,5
  59 6 Liiketoiminnan muut kulut 2 804,8 2 901,2 3,4
  61 0 Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 0,0 0,0 0,0
  63 4 Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 0,0 0,0 0,0
  67 3 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 40 296,2 19 652,6 -51,2
  73 5 Tilinpäätössiirrot 15,2 0 -100,0
  75 0 Tuloverot 10 208,5 4 653,7 -54,4
  76 9 Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 30 102,9 1 4999 -50,2
  85 0 Muut kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut -55,5 0 -100,0
  89 4 TILIKAUDEN VOITTO TAI (TAPPIO) 30 047,4 1 4999 -50,1

Päivitetty 17.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat 1.1.-31.3.2007 ja 1.1.-31.3.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/01/spy_2008_01_2008-06-17_tau_001.html