Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2008

Taseet, 1 000 €
sekä muutos edellisestä, (%)
  31.3.2007 31.3.2008 muutos-%
VASTAAVAA
  01 2 Käteiset varat 5 340,0 3 812,7 -28,6
  03 4 Saamiset luottolaitoksilta 88 209,1 67 019,5 -24,0
  05 6 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 18 012,7 1 234,3 -93,1
  09 0 Saamistodistukset 28 231,5 30 473,0 7,9
  11 4 Osakkeet ja osuudet 72 774,7 26 360,1 -63,8
  12 5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 506,5 136,5 -90,9
  13 6 Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 12 779,7 16 676,4 30,5
  15 8 Johdannaissopimukset 1 019,8 0,0 -100,0
  17 0 Aineettomat hyödykkeet 7 316,0 5 819,0 -20,5
  19 2 Aineelliset hyödykkeet 5 308,7 7 254,3 36,6
  21 6 Osakeanti-/sijoitusosuusanti-/kantarahastoantisaamiset 0,0 0,0 0,0
  23 8 Muut varat 45 484,6 16 614,3 -63,5
  25 0 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 39 863,0 32 919,3 -17,4
  27 2 Laskennalliset verosaamiset 30,0 222,9 643,0
  39 6 VASTAAVAA YHTEENSÄ 325 876,1 208 542,3 -36,0
VASTATTAVAA
  41 0 VIERAS PÄÄOMA 167 496,7 66 091,8 -60,5
  43 2 Velat luottolaitoksille 5 197,3 0,0 -100,0
  44 3 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 7 952,0 5 284,5 -33,5
  46 5 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0,0 0,0 0,0
  48 7 Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitark. pidettävät velat 16 829,7 0,0 -100,0
  50 2 Muut velat 62 140,3 22 368,9 -64,0
  52 4 Siirtovelat ja saadut ennakot 70 618,3 35 846,8 -49,2
  56 8 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 3 133,4 1 933,2 -38,3
  57 9 Laskennalliset verovelat 1 625,8 658,4 -59,5
  60 4 Tilinpäätössiirtojen kertymä 69,8 308,1 341,4
  65 9 OMA PÄÄOMA 158 309,6 142 142,5 -10,2
  6505 4 Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 53 121,9 26 480,0 -50,2
  6520 3 Ylikurssirahasto 18 274,4 9 918,1 -45,7
  6525 8 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0 0,0
  6530 5 Muut sidotut rahastot 1 178,6 1 110,7 -5,8
  6535 0 Vapaat rahastot 4 605,3 24 642,6 435,1
  6540 7 Edellisten tilikausien voitto/tappio 51 082,0 64 992,1 27,2
  6545 2 Tilikauden voitto/tappio 30 047,4 14 999,0 -50,1
  69 3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 325 876,1 208 542,3 -36,0
  90 0 Taseen ulkopuoliset sitoumukset 88 119,7 4 275,1 -95,1
  9005 5 Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 21 702,3 1 132,7 -94,8
  9010 2 Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 66 417,4 3 142,4 -95,3

Päivitetty 17.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2008, Sijoituspalveluyritysten tase 31.3.2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/01/spy_2008_01_2008-06-17_tau_002.html