Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.6.2008

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst sjönk under det första kvartalet 2008

I Finland verkade i slutet av mars år 2008 totalt 41 värdepappersföretag som av Finansinspektionen erhållit koncession att verka som värdepappersföretag. Under den senare hälften av 2007 upphörde flera betydande värdepappersföretag med sin verksamhet och detta har full inverkan på statistiken först i uppgifterna för det första kvartalet 2008. Betydande ändringar var upphörandet av Mandatum Kapitalförvaltning, Mandatum Fondkommission och Danske Capital i oktober 2007 samt upphörandet av FIM Fondkommission i augusti 2007. Det var fråga om företagsarrangemang och det försvårar för närvarande tolkningen av statistiken.

Värdepappersföretagens provisionsintäkter uppgick under januari-mars år 2008 till 57 miljoner euro. Provisionsintäkterna minskade med 37 procent jämfört med året innan. De viktigaste källorna för provisionsintäkter var kapitalförvaltning och värdepappersförmedling. Under det första kvartalet uppgick värdepappersföretagens rörelsevinst till 20 miljoner euro, vilket innebar att rörelsevinsten sjönk med 51 procent från året innan.

När man låter bli att notera effekten av nya och nedlagda värdepappersföretag och bara granskar de värdepappersföretag med normal verksamhet under det första kvartalet år 2007 och det första kvartalet år 2008 visar ändå både provisionsintäkterna och rörelsevinsten en nedgång. Minskningen var dock klart mer moderat. På så sätt minskade provisionsintäkterna med 11 procent och rörelsevinsten med 34 procent under det första kvartalet år 2008 jämfört med året innan.

Årsförändringar av värdepappersföretagens provisionsintäkter efter kvartal fr.o.m. år 2001

Källa: Värdepappersföretagens resultat- och balansräkningar 1.1-31.3.2008, Monetära finansinstitut 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Värdepappersföretag [e-publikation].
ISSN=2342-5199. 1:a kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/spy/2008/01/spy_2008_01_2008-06-17_tie_001_sv.html